Mìstská knihovna Rousínov - katalog Clavius
4804637004
Main page
Hauptseite des Kataloges
662-770-5962

ON-LINE katalog - Zadání dotazu :  

LANius

Vyhledávat :  ?
       Kombinovaný dotaz


Instrukce : Do pøipravených polí formuláøe zadejte hledaný termín a stisknìte tlaèítko HLEDEJ. Pokud vyplníte více øádek, vyhledané výsledky budou splòovat všechna kritéria zároveò. Je možné použít pravostranného krácení slov ( nedoplòujte slova znakem * nebo ? ). Kliknutím na nadpis pole si zobrazíte rejstøík termínù použitých v tomto poli. Mùžete též použít formuláø pro Kombinovaný dotaz.

Další možnosti : Seznamy a novinky, 6512345619, (385) 350-0072.

Vyzkoušejte také nᚠnový (505) 258-4291